home

"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

home

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Welkom bij Van Dinter Advocaten

Over ons

Van Dinter Advocaten is een groeiend internationaal opererend advocatenkantoor gevestigd in het “ondernemende hart” van Roermond.

Lees verder

Rechtsgebieden

De toenemende complexiteit van het recht maakt een gedegen kennis onontbeerlijk. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden.

Lees verder

Actueel

Het recht staat nooit stil en is voortdurend in beweging. Van Dinter Advocaten houdt de veranderingen in de wet en rechtspraak nauwlettend in de gaten.

Lees verder

Ons team (Vacatures)

Van Dinter Advocaten beschikt over ervaren advocaten met kennis op meerdere terreinen. Zoekt u een juridisch specialist, dan staan wij voor u klaar.

Lees verder

Over ons

Mr. G.J.A. (Gerard) Van Dinter is de grondlegger van ons advocatenkantoor. Van Dinter Advocaten is een groeiend internationaal opererend advocatenkantoor gevestigd in het “ondernemende hart” van Roermond. Ons veelzijdige team stelt te allen tijde uw belang voorop. Wij richten ons met name op zakelijke opdrachtgevers: (beursgenoteerde) ondernemingen, ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, non-profit organisaties, overheden en (vermogende) particulieren.

Lees verder

Actueel

Een “goede” werkgever eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van medewerkers. Ook op het werk dient de werkgever hiervoor de nodige ruimte te laten. Werknemers mogen er vanuit gaan dat zij in “privacy” verkeren en dat hun werkgever deze privacy niet zonder meer mag aantasten, tenminste niet zonder zwaarwegende argumenten. Om ieders geheugen weer een beetje op te frissen, verwijs ik naar een onlangs gewezen uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:5172 In deze kwestie verzoekt een bedrijf, dat zich bezighoudt met de productie hoogwaardige technologische producten, om instemming aan haar ondernemingsraad voor de toepassing van camerabeveiliging. De ondernemingsraad heeft de gevraagde instemming... Lees verder
Hoewel het niet de gewoonte is “oude koeien uit de sloot te halen” blijkt uit de praktijk dat er nog steeds misverstanden bestaan wie nu wat moet stellen en bewijzen in het geval door een partij gebrekkig is gepresteerd. In haar arrest van 8 februari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY4600) heeft de Hoge Raad overwogen dat de klachtplichtregelingen van artikel 6:89 en 7:23 BW strekken ter bescherming van de schuldenaar. Meestal de verkopende partij. De vraag of tijdig is geklaagd kan niet in algemene zin worden beantwoord volgens de Hoge Raad. Van belang is dat de schuldeiser (koper) a) het in de gegeven... Lees verder
Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Ieder aanbod kan in beginsel worden herroepen, zolang het nog niet is aanvaard (artikel 6:219 BW). Dat geldt overigens niet als in het aanbod een termijn is aangegeven voor aanvaarding. Die termijn maakt het aanbod daarbinnen onherroepelijk. Wel moet binnen die termijn aanvaard worden waardoor de overeenkomst tot stand komt. Echter, ook als het aanbod is verlopen op het moment dat het werd aanvaard, kan op grond van artikel 6:223 BW de aanvaardende partij die dat niet wist beschermd worden op grond van artikel 6:223... Lees verder
In haar arrest van 1 juni 1990 (ECLI:NL:HR:1990:AB7632; Van Lanschot/Bink) heeft de Hoge Raad overwogen dat een professionele kredietverstrekker een bijzondere zorgplicht heeft jegens een particuliere borg, die ertoe strekt te verzekeren dat die borg zich bewust is van de risico’s die hij aangaat door zich borg te stellen voor een schuld van een derde. De Hoge Raad overweegt daarbij voorts dat bij de beoordeling of de zorgplicht geschonden is alle omstandigheden van het geval betrokken dienen te worden, waaronder ook de aard van de relatie tussen de beoogde borg en de schuldenaar. Met haar arrest van 1 april 2016... Lees verder
Als uw organisatie een andere organisatie of een deel van een andere organisatie overneemt, dan bestaat een reële kans dat hier sprake is van “overgang van onderneming”. In de praktijk lijken veel bedrijven zich niet te realiseren dat, wanneer sprake is van een overgang van onderneming, dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gehele organisatie. Immers, bij een overgang van onderneming moet de overnemende organisatie de werknemers van de andere organisatie mee overnemen (inclusief de rechten en plichten op basis van hun arbeidsovereenkomst). De eerste - maar dan ook meteen de lastigste – vraag is: wanneer is nu sprake van... Lees verder

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Als ondernemer (maar ook als particulier) krijgt u er vroeg of laat mee te maken: aansprakelijkheid. U kunt diegene dan onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Natuurlijk kunt u ook zelf aansprakelijk worden gesteld.

Lees verder
arbitrage

Dit is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen zelf een “scheidsrechter” aanwijzen om een uitspraak te doen, in plaats van de rechter.

Lees verder
arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is complex en altijd in beweging. De regels met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten en met betrekking tot het ontslag zijn vanaf 1 januari 2015 en vervolgens 1 juli 2015 ingrijpend veranderd. Goede bijstand in een arbeidsconflict vereist daarom een actuele en brede kennis van het arbeidsrecht.

Lees verder
Ceviel procesrecht

Het civiele recht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) regelt juridische relaties tussen (rechts)personen. Het is het meest omvattende rechtsgebied dat in verschillende specialismen uiteenvalt.

Lees verder
Commerciele overeenkomsten

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. De advocaten van VDA hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u daarom uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.

Lees verder
Financiering en zekerheid

Zonder werkkapitaal geen onderneming. Een onderneming heeft een zeker werkkapitaal nodig. Dit wordt meestal geleend bij de bank. Bedrijfsmiddelen zijn aan de bank in zekerheid gegeven en het betalingsverkeer loopt via de bank. In feite zijn veel ondernemingen – in meer of mindere mate – overgeleverd aan de bank. Als er problemen dreigen in uw relatie met de bank kan VDA u onafhankelijk advies geven en bijstaan.

Lees verder
Handelsrecht

Het handelsrecht regelt kort gezegd de rechtsbetrekkingen tussen handelspartners.

Lees verder
Huurrecht

Huurovereenkomsten komen veel voor. Bij huurrecht hoeft u niet alleen te denken aan het huren van een woning. Ook het huren van een bedrijfsruimte, zoals uw kantoorpand valt daaronder. Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de bijkomende juridische aspecten. VDA heeft ruime ervaring met alle aspecten van het huurrecht.

Lees verder
Incassos

Het leveren van goederen en diensten gebeurt in deze tijd voornamelijk op krediet: koop nu, betaal later. De opvatting of betaald moet worden, en wanneer, loopt van debiteur tot debiteur uiteen.

Lees verder
ondernemingsrecht

Bewust of onbewust en regelmatig wordt de ondernemer in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met regelingen en problemen die te maken hebben met het oprichten of het beoordelen van de juridische structuur van ondernemingen.

Lees verder
Overname en fusies

Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico’s loopt u? Hoe krijgt u een beeld van de mogelijke synergie? Welk bedrijf is geschikt voor overname? Wat is een reële waardering of prijs?

Lees verder
Vastgoed en bouwrecht

De complexiteit van vastgoed transacties en de door partijen gestelde eisen nemen toe.

Lees verder
strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Lees verder
persoons-familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Lees verder
bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de relatie tussen de overheid en burgers regelt. Bij conflicten met de overheid staat de gemiddelde burger, zonder uitzondering, op een 1-0 achterstand.

Lees verder

Neem contact op

*

*

*

*

* = verplicht veld.

Inloopspreekuur

Meld je aan voor ons gratis inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 17.00 tot 18.30

Van Dinter Advocaten heet u van harte welkom.

Direct aanmelden