home

"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

home

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Welkom bij Van Dinter Advocaten

Over ons

Van Dinter Advocaten is een groeiend internationaal opererend advocatenkantoor gevestigd in het “ondernemende hart” van Roermond.

Lees verder

Rechtsgebieden

De toenemende complexiteit van het recht maakt een gedegen kennis onontbeerlijk. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden.

Lees verder

Actueel

Het recht staat nooit stil en is voortdurend in beweging. Van Dinter Advocaten houdt de veranderingen in de wet en rechtspraak nauwlettend in de gaten.

Lees verder

Ons team (Vacatures)

Van Dinter Advocaten beschikt over ervaren advocaten met kennis op meerdere terreinen. Zoekt u een juridisch specialist, dan staan wij voor u klaar.

Lees verder

Over ons

Mr. G.J.A. (Gerard) Van Dinter is de grondlegger van ons advocatenkantoor. Van Dinter Advocaten is een groeiend internationaal opererend advocatenkantoor gevestigd in het “ondernemende hart” van Roermond. Ons veelzijdige team stelt te allen tijde uw belang voorop. Wij richten ons met name op zakelijke opdrachtgevers: (beursgenoteerde) ondernemingen, ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, non-profit organisaties, overheden en (vermogende) particulieren.

Lees verder

Actueel

De wet kent de term ‘stagiair’ niet, terwijl veel ondernemers wel regelmatig stagiairs op de werkvloer hebben. De stagiairs kunnen ervaring opdoen en de praktijk leren kennen, u kunt profiteren van hun frisse blik en hebt een extra handje hulp in drukke tijden. U moet er wel beducht voor zijn dat dat ‘handje hulp’ niet het hoofddoel van de stage wordt. Verschillende collega-ondernemers hebben zich daar al mee in de vingers gesneden. Vaste rechtspraak is, dat er kritisch moet worden gekeken naar de werkzaamheden van de stagiair. Staat daarbij het leerelement voorop, dan is het een stage. Staat daarbij echter... Lees verder
Bestuurders van een failliete bv kunnen op grond van artikel 2:248 BW hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de tekorten in het faillissement. Daarvoor is voorwaarde dat bestuur in een periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Bovendien moet aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Met haar arrest van 12 februari 2016 herhaalde de Hoge Raad nog eens de maatstaf. Er is sprake van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als er sprake is van een situatie dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld. In de... Lees verder
Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Desalniettemin oordeelde de Hoge Raad op 15 april 2016 dat bij overgang van de aandelen in een vastgoed bv krachtens schenking of erfrecht een beroep op de fiscaal voordelige Bedrijfs-Opvolgings-Faciliteit (BOF) niet is uitgesloten. Dit betekent dat bij overgang van een vastgoedportefeuille de totale belastingheffing beperkt kan worden tot enkele procenten als het om het ondernemingsvermogen gaat. Dat in tegenstelling tot de situatie dat er geen beroep gedaan kan worden op de BOF waarop de totale belastingheffing kan oplopen tot 40%. Bij dit alles moet wel bedacht worden dat in deze kwestie sprake was... Lees verder
Op 17 juni 2016 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk niet onbelangrijke uitspraak gedaan over de economische eigendomsverkrijging van vastgoed. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van een economische eigendomsovergang als de koper voorafgaande aan de juridische levering de opstallen sloopt en de grond bouwrijp maakt in opdracht van de verkoper. Zelfs niet als de kosten van de sloop en het bouwrijp maken voor rekening van de koper komen. Dat betekent dat in een dergelijk geval geen overdrachtbelasting geheven kan worden. Tot voornoemd arrest was de belastingdienst de mening toegedaan dat in die situatie wel overdrachtsbelasting... Lees verder
Het kenmerkende aan ondernemers is, dat zij vaak al een aardige juridische kennis hebben opgebouwd in de loop der jaren. Ondernemers komen immers veel meer dan particulieren in aanraking met juridische kwesties. Ook met algemene voorwaarden zijn de meeste ondernemers wel bekend, echter, op sommige punten gaat het toch vaak nog mis. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden worden gebruikt om overeenkomsten een beheersbare lengte te geven. In veel overeenkomsten zonder algemene voorwaarden wordt immers voor 80% hetzelfde verteld. Exoneratieclausule hier, leveringsvoorwaarden daar. De overeenkomst beslaat zo 15 pagina's. Met algemene voorwaarden heeft u een overeenkomst van 3 of 4 pagina's, terwijl... Lees verder

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Als ondernemer (maar ook als particulier) krijgt u er vroeg of laat mee te maken: aansprakelijkheid. U kunt diegene dan onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Natuurlijk kunt u ook zelf aansprakelijk worden gesteld.

Lees verder
arbitrage

Dit is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen zelf een “scheidsrechter” aanwijzen om een uitspraak te doen, in plaats van de rechter.

Lees verder
arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is complex en altijd in beweging. De regels met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten en met betrekking tot het ontslag zijn vanaf 1 januari 2015 en vervolgens 1 juli 2015 ingrijpend veranderd. Goede bijstand in een arbeidsconflict vereist daarom een actuele en brede kennis van het arbeidsrecht.

Lees verder
Ceviel procesrecht

Het civiele recht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) regelt juridische relaties tussen (rechts)personen. Het is het meest omvattende rechtsgebied dat in verschillende specialismen uiteenvalt.

Lees verder
Commerciele overeenkomsten

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. De advocaten van VDA hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u daarom uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.

Lees verder
Financiering en zekerheid

Zonder werkkapitaal geen onderneming. Een onderneming heeft een zeker werkkapitaal nodig. Dit wordt meestal geleend bij de bank. Bedrijfsmiddelen zijn aan de bank in zekerheid gegeven en het betalingsverkeer loopt via de bank. In feite zijn veel ondernemingen – in meer of mindere mate – overgeleverd aan de bank. Als er problemen dreigen in uw relatie met de bank kan VDA u onafhankelijk advies geven en bijstaan.

Lees verder
Handelsrecht

Het handelsrecht regelt kort gezegd de rechtsbetrekkingen tussen handelspartners.

Lees verder
Huurrecht

Huurovereenkomsten komen veel voor. Bij huurrecht hoeft u niet alleen te denken aan het huren van een woning. Ook het huren van een bedrijfsruimte, zoals uw kantoorpand valt daaronder. Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de bijkomende juridische aspecten. VDA heeft ruime ervaring met alle aspecten van het huurrecht.

Lees verder
Incassos

Het leveren van goederen en diensten gebeurt in deze tijd voornamelijk op krediet: koop nu, betaal later. De opvatting of betaald moet worden, en wanneer, loopt van debiteur tot debiteur uiteen.

Lees verder
ondernemingsrecht

Bewust of onbewust en regelmatig wordt de ondernemer in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met regelingen en problemen die te maken hebben met het oprichten of het beoordelen van de juridische structuur van ondernemingen.

Lees verder
Overname en fusies

Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico’s loopt u? Hoe krijgt u een beeld van de mogelijke synergie? Welk bedrijf is geschikt voor overname? Wat is een reële waardering of prijs?

Lees verder
Vastgoed en bouwrecht

De complexiteit van vastgoed transacties en de door partijen gestelde eisen nemen toe.

Lees verder
strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Lees verder
persoons-familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Lees verder
bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de relatie tussen de overheid en burgers regelt. Bij conflicten met de overheid staat de gemiddelde burger, zonder uitzondering, op een 1-0 achterstand.

Lees verder

Neem contact op

*

*

*

*

* = verplicht veld.

Inloopspreekuur

Meld je aan voor ons gratis inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 17.00 tot 18.30

Van Dinter Advocaten heet u van harte welkom.

Direct aanmelden